Newyddion

MicrosoftTeams-image.png

Ymgynghoriad ar gyflwyno gwasanaeth Olrhain Gwastraff Digidol

Mae pedair llywodraeth y DU a’u hasiantaethau amgylcheddol yn cydweithio ar brosiect i ddatblygu gwasanaeth olrhain gwastraff digidol ledled y DU i gasglu gwybodaeth am sut mae gwastraff yn cael ei symud.

Darganfod Mwy
tyres.png

Tagio Teiars

Cyflwynwyd cynllun Tagio Teiars Casnewydd i helpu i leihau’r nifer o deiars sy’n cael eu tipio’n anghyfreithlon.

Darganfod Mwy
image306.png

WEDI’I DDATGELU: Yr awdurdodau lleol sy'n perfformio orau o ran erlyniadau a hysbysiadau cosb benodedig am dipio anghyfreithlon yng Nghymru

Darganfod Mwy
doc_phase_3_welsh.png

Fideo Newydd o'r Ymgyrch Dyletswydd Gofal

Mae deiliaid tai yng Nghymru mewn perygl mawr o gael eu twyllo gan wasanaethau symud sbwriel sydd heb eu trwyddedu.

Darganfod Mwy
fly-tipped-christmas-tree.png

Sut i: waredu Coeden Nadolig yn ddiogel yn eich Sir

Pan ddaw'r Nadolig i ben, bydd angen i chi ystyried beth rydych chi'n mynd i'w wneud gyda'ch coeden Nadolig. Mae’r erthygl yma’n esbonio sut i gael gwared o’ch coeden yn gywir ym mhob rhan o Gymru.

Darganfod Mwy
RCW_thumb.png

Y bobl SYDD eisiau eich gwastraff y Nadolig hwn

Ymunwch â ni wrth i ni dynnu sylw at bum busnes, menter ac elusen anhygoel yng Nghymru sy'n parhau i chwarae rhan bwysig wrth helpu i leihau gwastraff cartrefi, sydd yn ei dro yn helpu i leihau nifer yr achosion tipio anghyfreithlon yng Nghymru.

Darganfod Mwy
image844.png

Sut i: Ailddefnyddio, ailgylchu, ailgartrefu.

This will help to reduce the amount of waste found in landfill, leave more room in your black bags for non-recyclable rubbish and help to reduce the amount of household waste found fly-tipped across Wales after Christmas.

Darganfod Mwy
image4577.png

Sut i: Baratoi ar gyfer cynnydd mewn Gwastraff Cartref y Nadolig hwn.

Dyma ychydig o bethau hawdd y gallwch eu gwneud i gynllunio ymlaen llaw, a bydd pob un ohonynt yn eich helpu i ddelio ag unrhyw lanast Nadoligaidd cyn iddo ddigwydd hyd yn oed…

Darganfod Mwy
g4534.png

Annog deiliaid tai yng Nghymru i gadw’n glir o weithredwyr gwaredu sbwriel anghyfreithlon sy’n hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod Cyfnod Clo Byr y Coronafeirws

Darganfod Mwy
officer-searching-through-fly-tip.jpg

Cyflwyno Rhybydd Cosb Sefydlog £300 I Helpu Atal Tipio Anghyfreithlon

Mae awdurdodau lleol nawr yn cael yr hawl i gyflenwi rhybudd cosb sefydlog i berchentywyr sydd wedi methu i gwrdd â'u dyletswydd gofal.

Darganfod Mwy
top_5_authorities.jpg

Y 5 cynghorau lleol Cymraeg gorau am orfodaeth tipio anghyfreithlon

Gostyngiad o 8% yn y flwyddyn ddiwethaf mewn achosion o dipio anghyfreithlon wrth i’r pum awdurdod mwyaf llwyddiannus am erlyn tipwyr anghyfreithlon gael eu datgelu.

Darganfod Mwy

Ymunwch â'n e-gylchlythyr

Tanysgrifiwch