Riportio digwyddiad

Dewiswch leoliad y gwastraff a hoffech riportio gan ddefnyddio'r rhestr neu'r map isod.

Gan ddewis ardal o'r rhestr isod byddwch yn cael eich ailgyfeirio i dudalen riportio'r awdurdod lleol perthnasol. Nid yw Taclo Tipio Cymru yn delio gyda nac yn clirio achosion o dipio anghyfreithlon. Dylai unrhyw ymholiadau ynglŷn â statws achos o dipio anghyfreithlon gael ei gyfeirio i'r awdurdod lleol perthnasol.

Rhowch wybod am unrhyw ddolen doredig yma

 

Ymunwch â'n e-gylchlythyr

Tanysgrifiwch