Riportio digwyddiad

Dewiswch leoliad y gwastraff a hoffech roi wybod am gan ddefnyddio'r rhestr neu'r map isod:

Gan ddewis ardal o'r rhestr isod byddech yn cael eich ailgyfeirio i'r tudalen adrodd awdurdod lleol perthnasol. Nid ydy digwyddiadau o dipio anghyfreithlon yn cael ei deilo efo neu glirio gan Daclo Tipio Cymru. Dylaf unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r statws o ddigwyddiad gael ei rhoi i'r awdurdod lleol mewn cwestiwn.

Rhowch wybod am unrhyw ddolen doredig i flytippingactionwales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Ymunwch â'n e-gylchlythyr

Tanysgrifiwch