Preifatrwydd a cwcis

Mae Taclo Tipio Cymru yn fenter partneriaeth wedi noddi gan Lywodraeth Cymru a chyd-drefnu gan Gyfoeth Naturiol Cymru I daclo tipio anghyfreithlon.

Mae'r cwcis ar ein gwefan yn casglu gwybodaeth fel:

  • eich cyfeiriad IP
  • y tudalennau yr ydych yn ymweld â nhw
  • pa borwr a ddefnyddiwch
  • y math o gyfrifiadur neu ddyfais symudol sydd gennych

Sut y mae Taclo Tipio Cymru yn defnyddio cwcis

Defnyddiwn gwcis:

  • i fesur y defnyddiwch y wefan fel gellir ei diweddaru a'i gwella ar sail eich angheinion
  • i gofio'r hysbysiadau a welsoch fel na fyddwn yn eu ddangos i chi eto

Nid ydym yn casglu na'n cadw eich gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu gyfeiriad) felly ni ellir defnyddio'r wybodaeth yma i adnabod pwy ydych.

Fel arfer byddwch yn gweld neges ar y wefan cyn i ni storio cwci ar eich cyfrifiadur. 

Rhestr o gwcis ar ein gwefan


Cwci

Enw Pwrpas

Cloudflare
 
_cfduid yn tracio llwytho cloud flare

Facebook
 
sb tracio mewnosodiadau Facebook

Facebook
 
datr tracio mewnosodiadau Facebook

Facebook
 
fr tracio mewnosodiadau Facebook

Google Analytics
 
_gat tracio Google Analytics

Facebook
 
_fbp tracio mewnosodiadau Facebook ac hysbysebu

Google Analytics
 
_gid tracio Google Analytics

Google Analytics
 
_ga tracio Google Analytics

Cookie Control
 
cookieconsent_status yn tracio cymeradwyaeth hysbysiad y defnyddiwr 

Concrete 5
 
CONCRETE5 hyrwyddiant tudalen ac tracio cynwwys o'r SRC

 

Ymunwch â'n e-gylchlythyr

Tanysgrifiwch