EIN HYMGYRCHOEDD A SUT ALLECH HELPU

Yn rhannu negeseuon efo'r cyhoedd amdan y traweffaith o dipio anghyfreithlon a sut i deilo efo wastraff yn gyfrifol

Gwelwch isod am fanylion ar ymgyrchoedd gorffennol a presennol 

 

DoC_Campaign_Welsh.png

Eich Dyletswydd I Ofalu

Mae'r ymgyrch Eich Dyletswydd Chi yw Gofalu yn annog deiliaid tai yng Nghymru i ddefnyddio cludydd gwastraff cofrestredig bob amser i gael gwared â gwastraff gormodol ac eitemau cartref diangen o’u cartrefi.

Darganfod Mwy
image38-1.png

Gwyliwch rhag y twyllwyr tipio ar Facebook

Darllenwch ein canllaw isod yn trafod beth i edrych amdano fel y gallwch chi adnabod ‘twyllwr tipio’ ar Facebook cyn ei bod hi’n rhy hwyr

Darganfod Mwy
image125.png

Cystadleuaeth Boster Ysgolion Torfaen

Mae Taclo Tipio Cymru yn cynnal cystadleuaeth creu poster mewn partneriaeth â chyngor Torfaen, Cadwch Gymru'n Daclus, a Hafod i gwmpasu rhan eang o'r Cwricwlwm i Gymru.

Darganfod Mwy

Ymunwch â'n e-gylchlythyr

Tanysgrifiwch