MAE ANGEN EICH CYMORTH CHI ARNOM I ROI TERFYN AR DIPIO ANGHYFREITHLON yng Nghymru

Edrychwch ar ein gwefan i gael cyngor ar sut i gael gwared â'ch gwastraff yn gyfrifol a rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon. Mae gwybodaeth hefyd am bethau ymarferol y gallwch eu gwneud i'n helpu i leihau tipio anghyfreithlon yng Nghymru a'r ffyrdd y gallwch gymryd rhan.
Ymgyrchoedd icon

Ymgyrchoedd

Dysgwch sut mae ein hymgyrchoedd presennol a rhai'r gorffennol yn codi ymwybyddiaeth ynglŷn â materion tipio anghyfreithlon yng Nghymru.

Dysgwch ragor

Cyngor ac Arweiniad icon

Cyngor ac Arweiniad

Camau i'w cymryd i sicrhau bod eich gwastraff yn cael ei waredu'n gyfreithlon ac yn gyfrifol. Gwybodaeth i ddeiliaid tai, busnesau, landlordiaid a chasglwyr gwastraff.

Dysgwch ragor

Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon icon

Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon

Dysgwch sut i roi gwybod am achosion o dipio anghyfreithlon yn eich ardal chi. Defnyddiwch ein map rhyngweithiol i roi gwybod yn gyflym ac yn ddidrafferth.

Dysgwch ragor

Contact Us

Use the link below to get in touch with one of the team.

Find out more

Newyddion

fly-tipped-christmas-tree.png

Sut i: waredu Coeden Nadolig yn ddiogel yn eich Sir

Pan ddaw'r Nadolig i ben, bydd angen i chi ystyried beth rydych chi'n mynd i'w wneud gyda'ch coeden Nadolig. Mae’r erthygl yma’n esbonio sut i gael gwared o’ch coeden yn gywir ym mhob rhan o Gymru.

Darganfod Mwy
RCW_thumb.png

Y bobl SYDD eisiau eich gwastraff y Nadolig hwn

Ymunwch â ni wrth i ni dynnu sylw at bum busnes, menter ac elusen anhygoel yng Nghymru sy'n parhau i chwarae rhan bwysig wrth helpu i leihau gwastraff cartrefi, sydd yn ei dro yn helpu i leihau nifer yr achosion tipio anghyfreithlon yng Nghymru.

Darganfod Mwy

Ymunwch â'n e-gylchlythyr

Tanysgrifiwch