polisi hygyrchedd

Rydym eisiau pawb sy'n ymweld â gwefan Taclo Tipio Cymru i deimlo'n croeso ac yn ffeindio'r profiad yn ffrwythlon.

I helpu ni wneud y wefan Taclo Tipio Cymru yn lle positif am bawb, rydym wedi bod yn defnyddio'r Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Mae'r canllawiau hyn yn esbonio sut i wneud cynnwys y we yn fwy hygyrch am bobl efo anableddau, ac yn hawdd am bawb i ddefnyddio.
 
Rydym yn wneud yn sicr bod pob cynnwys yn cydffurfio i Lefel AA fel isafbwynt am wefan Taclo Tipio Cymru, i sicrhau bod y wefan yn hygyrch i gynulleidfa mor llydan â phosib.
 
Rydym yn monitro'r wefan yn rheolaidd i gynnal ein lefel o hygyrch, ond os ydych chi'n ffeindio unrhyw broblemau neu ymateb, cysylltwch ag ni os gwelwch yn dda.

Ymunwch â'n e-gylchlythyr

Tanysgrifiwch