Taking pride in our communities

Mae ar Taclo Tipio Cymru angen eich cymorth chi i greu dyfodol i Gymru lle nad oes taflu sbwriel anghyfreithlon.

Dyfodol lle nad yw cymdeithas yn derbyn taflu sbwriel anghyfreithlon.

Dyfodol lle’r ydym oll yn cydweithio i arddel cyfrifoldeb am ein gwastraff, ac yn ymfalchïo yn ein cymunedau.

Rhowch wybod am Ddigwyddiad

Powys Newport Isle of Anglesey Wrexham Flintshire Denbighshire Conwy Gwynedd Ceredigion Pembrokeshire Carmarthenshire Powys County Borough Council Monmouthshire Swansea Neath Port Talbot Bridgend Rhondda Cynon Taf Merthyr Tydfil Caerphilly Vale of Glamorgan Cardiff Torfaen Blaenau Gwent