Rydym ar angen eich help i stopio tipio anghyfreithlon yng Nghymru

Rhowch cip olwg o gwmpas ein wefan am cyngor ar sut i gael gwared ag eich gwastraff yn gyfrifol a sut i riportio tipio anghyfreithlon. Rydym hefyd yn cael gwybodaeth ar bethau ymarferol a gallech wneud i help lleihau tipio anghyfreithlon yng Nghymru a sut allech gymryd rhan.

Ymgyrchoedd

Darganfod mwy am sut mae ein hymgyrchoedd presennol a gorffennol yn codi ymwybyddiaeth o gwmpas y mater o dipio anghyfreithlon yng Nghymru.

Darganfod mwy

Cyngor a Chyfarwyddyd

Camau i gymryd i sicrhau fod eich gwastraff yn cael eu gwaredu'n gyfreithlon a cyfrifol. Gwybodaeth am berchentywr, busnesi, landlordiaid a charwyr gwastraff.

Darganfod mwy

Riportio Tipio Anghyfreithlon

Darganfod sut i riportio digwyddiadau o dipio anghyfreithlon yn eich ardal. Defnyddiwch ein map rhyngweithiol i riportio'n gyflym ac yn rhwydd.

Darganfod mwy

Contact Us

Use the link below to get in touch with one of the team.

Find out more

Newyddion

fpn_thumbnail_3.png

Cyflwyno Rhybydd Cosb Sefydlog £300 I Helpu Atal Tipio Anghyfreithlon

Mae awdurdodau lleol nawr yn cael yr hawl i gyflenwi rhybudd cosb sefydlog i berchentywyr sydd wedi methu i gwrdd â'u dyletswydd gofal.

Darganfod Mwy
top_5_authorities_thumbnail.png

Y 5 cynghorau lleol Cymraeg gorau am orfodaeth tipio anghyfreithlon

Gostyngiad o 8% yn y flwyddyn ddiwethaf mewn achosion o dipio anghyfreithlon wrth i’r pum awdurdod mwyaf llwyddiannus am erlyn tipwyr anghyfreithlon gael eu datgelu.

Darganfod Mwy

Ymunwch â'n e-gylchlythyr

Tanysgrifiwch